Huvudmeny

The Service and Market Oriented Transport Group (SAMOT)

Beskrivning

SAMOT är ett forskningscentrum (VINN Excellence Centre) vid Karlstads universitet som tillsammans med ett antal branschpartners och med stöd från VINNOVA bedriver forskning om kollektivtrafiken ur ett serviceperspektiv.