Huvudmeny

VINNOVA - Verket för Innovationssystem

Beskrivning

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. 

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt