Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Lisbeth Åberg-Bengtsson

Lisbeth Åberg-Bengtsson

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354234

Mobilnummer: 0708-310874

E-post: lisbeth.aberg-bengtsson@hb.se

Rumsnummer: B601

Signatur: LGN

Jag arbetar som senior professor inom forskningsområdet pedagogiskt arbete med fokus på elevers förståelse av grafiska representationer exempelvis i form av diagram och förklarande illustrationer i läromedel för grundskolans yngre åldrar. Därtill kommer forskning runt dimensionalitet i storskaliga test.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2009. Mina forskarutbildningsstudier bedrev jag vid Göteborgs universitet under 1990-talet, där jag sedan arbetade som lektor, docent och professor i pedagogik innan jag tillträdde en professur i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Mittuniversitetet.

För närvarande är jag främst verksam inom forskningsprojektet Meningsskapande illustrationer? Yngre elevers möten med förklarande bilder och modeller i skolans och förskolans NO- och matematikundervisning finansierat av Vetenskapsrådet.

Avhandlingstitel

Entering a Graphicate Society: Young Children Learning Graphs and Charts (1998), Göteborgs universitet.

Områden