Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lillemor Adrianson

Lillemor Adrianson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354334

E-post: lillemor.adrianson@hb.se

Rumsnummer: B624

Signatur: LAD

Mina forskningsområden är emotionell psykologi, datorstödd kommunikation och sociala medier. Inom det första området, "Emotional Psychology" samarbetar jag med psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet i Network for Empowerment and Well-Being samt Gadjah Mada University (GMU), Yogyakarta, Indonesien. GMU är även partner i forskning om ”Computer-Mediated Communication”. Inom området "Social Media" är Gunadarma University, Jakarta, parner.

Vi har en pågående datainsamling som berör Emotion med tre olika enkäter och data samlas från tre områden i Indonesien (Bali, Ache, Sumatra) och i Sverige. Studien berör både mellan- och inomkulturella skillnader i upplevelse av olika emotionella aspekter.

Stress och Kultur berör välmående och stress

Stresshantering och Kultur berör handlingsstrategier vid stress

Optimism och Kultur berör inställning till livsomständigheter

Mitt andra intresseområde är Sociala Media och jag har två studier inom området;

Avund i Sociala Media

Svartsjuka på Facebook

 Du är mycket välkommen att besvara enkäterna som ligger i högskolans enkätsystem Luvit e-val som är anonym och följer i övrigt Vetenskapsrådet etiska regler..

Studierna beräknas vara färdigställda under 2014 och sändas till internationella tidskrifter. De flesta använder "on-line publication first" och länken kommer att göras tillgänglig här, innan artikeln publiceras i tidskrift och i BADA. 

Avhandlingstitel

Psychological Studies of Attitudes to and Use of Computer- Mediated Communication (1990), Göteborgs Universitet.

Områden