Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Lillemor Adrianson

Lillemor Adrianson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354334

E-post: lillemor.adrianson@hb.se

Rumsnummer: B624

Signatur: LAD

Mina forskningsområden är emotionell psykologi, datorstödd kommunikation och sociala medier. Inom det första området, "Emotional Psychology" samarbetar jag med psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet i Network for Empowerment and Well-Being samt Gadjah Mada University (GMU), Yogyakarta, Indonesien. GMU är även partner i forskning om ”Computer-Mediated Communication”. Inom området "Social Media" är Gunadarma University, Jakarta, parner.

Vi har en pågående datainsamling som berör Emotion med tre olika enkäter och data samlas från tre områden i Indonesien (Bali, Ache, Sumatra) och i Sverige. Studien berör både mellan- och inomkulturella skillnader i upplevelse av olika emotionella aspekter.

Stress och Kultur berör välmående och stress

Stresshantering och Kultur berör handlingsstrategier vid stress

Optimism och Kultur berör inställning till livsomständigheter

Mitt andra intresseområde är Sociala Media och jag har två studier inom området;

Avund i Sociala Media

Svartsjuka på Facebook

 Du är mycket välkommen att besvara enkäterna som ligger i högskolans enkätsystem Luvit e-val som är anonym och följer i övrigt Vetenskapsrådet etiska regler..

Studierna beräknas vara färdigställda under 2014 och sändas till internationella tidskrifter. De flesta använder "on-line publication first" och länken kommer att göras tillgänglig här, innan artikeln publiceras i tidskrift och i BADA. 

Avhandlingstitel

Psychological Studies of Attitudes to and Use of Computer- Mediated Communication (1990), Göteborgs Universitet.

Områden