Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Marcus Agnafors

Marcus Agnafors

Docent

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354221

E-post: marcus.agnafors@hb.se

Rumsnummer: B619

Signatur: MAAG

Jag är praktisk filosof och arbetar som universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF).

Min forskning är i huvudsak inriktad mot olika etiska och filosofiska frågor vilka ofta befinner sig i skärningspunkten mellan det privata, det offentliga (politik) och yrkesrollen. Två aktuella forskningsintressen med högskolepedagogiskt fokus utgörs av kommodifieringen av akademin och olika etiska aspekter på undervisningspraktiken.

Mina undervisningsuppdrag utgörs främst av högskolepedagogiska kurser, såsom ”Att handleda studenter” (7,5 hp) och ”Undervisning och lärande för hållbar utveckling” (5 hp).

Områden

Forskargrupper