Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Tarun Kumar Agrawal

Tarun Kumar Agrawal

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354092

E-post: tarun_kumar.agrawal@hb.se

Rumsnummer: U316

Signatur: taag

Jag är doktorand inom textilt management vid SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles) som är ett doktorandprogram inom Erasmus Mundus om hållbart management och textildesign. 

Min forskning fokuserar på implementation av spårbarhet i den textila försörjningskedjan. Innan jag började i Borås genomförde jag mina masterstudier inom "Industrial system engineering with specialization in Materials and Textile processes" på Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT) i Frankrike.

Mina forskningsintressen involverar styrning av försöjningskedjor samt signal- och dataprocesser.

Områden

Forskargrupper