Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Peter Ahlström

Peter Ahlström

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354675

E-post: peter.ahlstrom@hb.se

Rumsnummer: D823

Signatur: AHL

Jag arbetar som lektor/docent inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på molekylära simuleringar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i fjorton år. Innan dess utbildade jag mig vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich och Lunds Universitet (teknisk doktor). Därefter har jag varit verksam vid tre år vid Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna) och fem år vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag viceordförande i svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi. Jag är också verksam i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen.

Avhandlingstitel

Theoretical studies of protein solutions

Områden

Uppdrag

Svensk representant i europeiska kemiteknikfederationens arbetsgrupp för termodynamik och transportegenskaper, vice ordförande för svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi; kvalitetssamordnare för Akademin för textil, teknik och ekonomi, miljörevisor vid Högskolan i Borås.