Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Dan Åkesson

Dan Åkesson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354631

E-post: dan.akesson@hb.se

Rumsnummer: E811

Signatur: DAK

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus plaståtervinning och på att ta fram polymerer och kompositer från förnybart material.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i drygt nio år. Innan dess jobbade jag ute i industrin. För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster och industriellt plastavfall” som är finansierat av Mistra.

Avhandlingstitel

Renewable composites prepared from biobased thermoset resins

Avslutade forskningsprojekt

Områden