Håkan Alm

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer:

Mobilnummer: 0761-881118

E-post: hakan.alm@hb.se

Rumsnummer: L427

Signatur: ALM

Min doktorsavhandling (Self Services and Disservices) som jag lade fram 2014 hade fokus på att utveckla och vidareutveckla metoder för att bygga bättre e-tjänster. För tillfället jobbar jag med ett forskningsprojekt inom mobila betallösningar. Min kompetens och erfarenhet ligger inom ekonomi och IT.

Lyssna på Håkan Alm i Retailpodden

  • Göran Goldkuhl, Linköpings Universitet