Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Lars-Erik Åmand

Lars-Erik Åmand

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354416

E-post: lars-erik.amand@hb.se

Rumsnummer: D809

Signatur: laam

Jag arbetar som docent i ämnet energiteknik. Forskningsområdet jag medverkar i är resursåtervinning med fokus på förbränning av fasta bränslen som biobränslen och avfall på ett energieffektivt sätt som ett led i en hållbar utveckling av samhället vi lever i.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1 mars 2017. Är utbildad på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg inom energi- och kemiteknik.

Medverkar i ett forskningsprojekt inom något som heter "peak" fosfor som gäller hur avloppsslam kan samförbrännas med biobränslen samtidigt som fosforn i askan efter förbränning kan nyttiggöras som en resurs för antingen matproduktion eller energiproduktion i form av t.ex. energigrödor. Min undervisning berör framförallt energiteknik med fokus på energiteknik i byggnader.

Forskargrupper