Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Henrik Andersson

Henrik Andersson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354745

E-post: henrik.andersson@hb.se

Rumsnummer: E703

Signatur: HEA

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Prehospital och intrahospital akutsjukvård

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på vårdpersonalens yrkesutövning och deras yrkeskunnande på akutmottagning liksom hur organisationen och vårdkulturen påverkar de rådande arbetsförhållandena och syn på yrkeskompetens. Ett närliggande område som ingår i min forskning är nya utbildningsinterventioner såsom simulering och spelbaserat lärande. Ett annat forskningsområde handlar om hur vårdvetenskaplig kunskap kan bidra till tidig identifiering av misstänkt sepsis samt vårdpersonals bedömnings- och beslutsprocess samt kliniska resonemang i samband med vård och behandling.

Avhandlingstitel

Medikaliserat och resultatstyrt vårdarbete på akutmottagning - en studie med utgångspunkt i medarbetares och chefers perspektiv

Områden

Centrumbildningar