Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Agnes Andersson Wänström

Agnes Andersson Wänström

Universitetsadjunkt

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354647

Mobilnummer: 0701-887899

E-post: agnes.andersson_wanstrom@hb.se

Rumsnummer: U420A

Signatur: AGO

Jag arbetar med forskning inom logistik och lean i sjukvården med fokus på detaljplanering.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2007. Innan dess arbetade jag som logistikutvecklare i fordonsindustrin samt transportbranschen. Jag har min grundutbildning från Chalmers, där jag läste till civilingenjör i maskinteknik, inriktning industriell logistik.

För närvarande är jag verksam i ett samarbetsprojekt mellan Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS och Högskolan i Borås.