Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Ulf Andersson

Ulf Andersson

Doktorand

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354129

E-post: ulf.andersson@hb.se

Rumsnummer: E501

Signatur: ulan

Jag är doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och började hösten 2017. Området för mitt doktorandprojektet är bedömning och beslutsfattande inom ambulanssjukvården.

Jag är utbildad specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård. Jag har arbetat inom många olika discipliner tidigare med både barn och vuxna i den hospitala sjukvården men även inom rehab, försvarsmakten och ambulanssjukvård.

Områden

Centrumbildningar

Huvudhandledare