Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ludvigsson, Ann

Ludvigsson, Ann

Signatur: ANLD

Jag arbetar som universitetslektor på Högskolan i Borås vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Sektionen för lärarutbildning. Tidigare har jag arbetet många år på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och ingått i Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande (Encell) och forskningsmiljön Livslångt lärande.

2009 disputerade jag med avhandlingen Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare förstår varandra i vardagsarbetet. I avhandlingen studeras hur ledarskap formas i och av samspelet mellan skolledare och lärare i vardagsarbetet. Intresset riktas mot hur ledare och medarbetare influerar och förstår varandra i arbetet.

Under senare tid har jag tillsammans med forskare inom Encell skrivit en rapport om kvalitet i vuxenutbildning finansierad av Utbildningsdepartementet. På uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skrev jag tillsammans med forskaren Carin Falkner rapporten God Kvalitet i fritidshem. Grund för elevers lärande, utveckling och hälsa. Vi publicerade också nyligen forskningsöversikten Fritidshem och fritidspedagogik – en forskningsöversikt för Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunförbundet Skåne.

Områden

Uppdrag

Sedan några år tillbaka har jag tillsammans med Carin Falkner etablerat ett samarbete med nordiska forskare inom det fritidspedagogiska området från Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) i Trondheim och Danmarks Pedagogiska universitet (DPU) i Köpenhamn.