Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jorge Ferreira

Jorge Ferreira

Postdoktor

Forskare

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354638

E-post: jorge.ferreira@hb.se

Rumsnummer: D831

Signatur: JOFE

Områden