Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Patrik Aspers

Patrik Aspers

Professor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

E-post: patrik.aspers@hb.se

Rumsnummer: U420

Signatur: PAAS

Professor Patrik Aspers är sociolog. Hans forskning handlar om grundfrågor. Utifrån frågekomplexet om ordning och vara studeras sociala interaktionsformer. Ett särskilt fokus ligger på koordinering. Aspers har arbetat med både kvalitativa och kvantitativa metoder, och forskat om etnografi. 

Marknader är den koordineringsform som har stått mest i fokus. Vad är en marknad, hur förhåller de sig till andra koordineringsformer, som organisation och nätverk? Forskningen och svaren på dessa frågor har presenterats i böcker bokkapitel och artiklar. Empiriskt sett har mode varit temat.

Aspers har ett EU Starting Grant Projekt som löper 5 år med start 2011. Projektet behandlar koordinering genom evaluering inom och utom ekonomin.

För mer information om redovisad forskning, se exempelvis följande böcker:

  • "Orderly Fashion, A Sociology of Markets" (Princeton University Press 2010). Läs mer om boken.
  • "Markets" (Polity Press 2011). Läs mer om boken.
  • "The Worth of Goods: Valuation and Pricing in the Economy" (Edited with Jens Beckert, Oxford University Press, forthcoming 2011). Läs mer om boken.

Patrik Aspers är även anställd vid Uppsala Universitet (extern länk)

Avhandlingstitel

Markets in Fashion, A Phenomenological Approach (2001) Stockholm: City University Press (2nd. ed published by Routledge 2006)

Områden