Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Ann-Sofie Axelsson

Ann-Sofie Axelsson

Professor, biträdande

Akademichef

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354571

Mobilnummer: 0708-574321

E-post: ann-sofie.axelsson@hb.se

Rumsnummer: C411

Signatur: ANAX

Ann-Sofie Axelsson är biträdande professor i biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på samhällets digitalisering, dess möjligheter och utmaningar. Axelsson har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2013 då hon tillträdde som prefekt för Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan. Dessförinnan var Axelsson chef för Avdelningen för teknik och samhälle på Chalmers där hon disputerade 2004, blev docent 2010 och var verksam som forskare och lärare inom området teknikens ekonomi och organisation. Sedan 2014 har Ann-Sofie Axelsson haft uppdraget som chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT vid Högskolan i Borås.

Axelsson har i sin forskning särskilt intresse för hur användningen av digitala tekniker skapar social förändring på individ-, organisations-, och samhällelig nivå. Till exempel har Axelsson bedrivit studier kring hur användningen av digitala verktyg skapat nya interaktionsmönster bland individer, påverkat befintliga forskningsinfrastrukturer, förändrat myndigheters kommunikation med allmänheten samt revolutionerat reklambranschen.

Axelsson har under åren bedrivit undervisning med nära koppling till sin forskning i kurser kring nya medier och social förändring, digitalisering och globalisering, ingenjörens roll i samhället och hållbar utveckling.

Publikationer i urval

 

Curriculum Vitae 

Avhandlingstitel

Framing Social Interaction in Shared Virtual Environments: The Influence of Technical and Social Factors

Områden

Uppdrag

Sedan 2016 Medlem av European iSchools (iSchools@Europe) verkställande kommitté/ Teaching and knowledge exchange

Sedan 2016 ledamot av referensgruppen för Nordiska sekretariatet för genusforskning  (http://www.genus.se/)

Sedan 2015 ledamot av styrgruppen för Swe-Clarin (https://sweclarin.se/)

Sedan 2013 iSchool-föreståndare för Bibliotekshögskolan (http://ischools.org/)