Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Christer Axelsson

Christer Axelsson

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354765

Mobilnummer: 0705-400304

E-post: christer.axelsson@hb.se

Rumsnummer: E709

Signatur: CHAX

Jag har arbetat vid högskolan sedan 2011. Jag är numera Biträdande professor. Jag arbetar för närvarande ca 20% med klinisk ambulans sjukvård och 25% Som regional samordnare för utveckling av den prehospitala vården i VGR.

Avhandlingstitel

Evaluation of various strategies to improve outcome after out-of-hospital cardiac arrest with particular focus on mechanical chest compressions (2010), University of Gothenburg.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Carl Magnusson, Göteborgs universitet
  • Johan Holmén, Göteborgs universitet