Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Christer Axelsson

Christer Axelsson

Professor, biträdande

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354765

Mobilnummer: 0705-400304

E-post: christer.axelsson@hb.se

Rumsnummer: E709

Signatur: CHAX

Jag arbetar som universitetslektor inom forskningsfältet prehospital vård. Där fokuserar jag på hjärtstopp som sker utanför sjukhuset.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i ungefär fyra år. Innan det arbetade jag i 30 år vid Räddningstjänsten i Göteborg som ambulans- och anestesisjuksköterska.

Jag arbetar fortfarande 40 procent vid ambulansen och deltar i olika prehospitala projekt finansierade av Västra Götalandsregionen och hjärt- och lungfonden. 

Avhandlingstitel

Evaluation of various strategies to improve outcome after out-of-hospital cardiac arrest with particular focus on mechanical chest compressions (2010), University of Gothenburg.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Youcef Azeli, universidad Rovira i Virgili
  • Johan Holmén, Göteborgs universitet