Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Carin Backe

Carin Backe

Doktorand

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4354225

E-post: carin.backe@hb.se

Signatur: CABA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsämnet textil materialteknologi med fokus på textila konstruktioner för aktuering och haptisk kommunikation. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2017 som undervisningstekniker men började min resa här 2013 då jag startade min kandidat på Textilingenjörsprogrammet. Jag har också en examen från efterföljande master i Textilteknologi sedan 2017. I min utbildning har jag studerat smarta textilier, bland annat piezoelektriska filament och textila elektroder. 

Jag ingår i forskningsgruppen Polymera E-textilier och är för närvarande verksam i forskningsprojektet WEAFING, en del i Horizon 2020 finansierat av EU, som handlar om integrering av elektroaktiva textilier i plagg. 

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare