Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Behnaz Baghaei

Behnaz Baghaei

Forskare

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4355904

Mobilnummer: 0729-021204

E-post: behnaz.baghaei@hb.se

Rumsnummer: U411

Signatur: BEBA

Jag är forskar inom inriktningen polymerteknologi med fokus på att utveckla biobaserade kompsiter. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Jag disputerade inom resursåtervinning, polymerteknologi vid Högskolan i Borås (2015), tog min MSc i maskinteknik, inriktning textilteknologi, också vid Högskolan i Borås (2011). Min magister- och kandidatexamen tog jag i textilteknik vid Isfahan University of Technology, Iran (2008 och 2010).

Jag deltar i tre forskningsprojekt:
1. ERASMUS + projektet, "Gratis och innovativa moduler för att studera kurser på masternivå i Europa"
2. Development of bio-based hybrid textile reinforcement in composites (II) projektet finansieras av Smart Textiles
3. Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulosakompositer - RECYCELL

Områden