Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Jenny Balkow

Jenny Balkow

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354554

Mobilnummer: 0701-914819

E-post: jenny.balkow@hb.se

Rumsnummer: U318

Signatur: JEB

Arbetar som universitetslektor och började på Högskolan i Borås 2009.

Avhandlingstitel

In the Middle. On sourcing from China and the role of the intermediary.

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Biträdande prefekt med ansvar för Internationalisering, Utbildningsansvarig för Master/Magister Fashion Management, TXT Director for Nordic European Culture Center, USST, Shanghai, China