Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Jenny Balkow

Jenny Balkow

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354554

Mobilnummer: 0701-914819

E-post: jenny.balkow@hb.se

Rumsnummer: U318

Signatur: JEB

Arbetar som universitetslektor och började på Högskolan i Borås 2009.

Avhandlingstitel

In the Middle. On sourcing from China and the role of the intermediary.

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Biträdande prefekt med ansvar för Internationalisering, Utbildningsansvarig för Master/Magister Fashion Management, TXT Director for Nordic European Culture Center, USST, Shanghai, China