Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Jenny Balkow

Jenny Balkow

Universitetslektor

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-4354554

Mobilnummer: 0701-914819

E-post: jenny.balkow@hb.se

Rumsnummer: U318

Signatur: JEB

Arbetar som universitetslektor och började på Högskolan i Borås 2009.

Avhandlingstitel

In the Middle. On sourcing from China and the role of the intermediary.

Områden

Centrumbildningar

Uppdrag

Biträdande prefekt med ansvar för Internationalisering, Utbildningsansvarig för Master/Magister Fashion Management, TXT Director for Nordic European Culture Center, USST, Shanghai, China