Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Kristina Bartley

Kristina Bartley

Docent

Universitetslektor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354341

E-post: kristina.bartley@hb.se

Rumsnummer: B526

Signatur: KBY

Avhandlingstitel

Barnpolitik och barnets rättigheter (1998), Göteborgs universitet.

Områden