Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Batori, Veronika

Batori, Veronika

Signatur: VEBA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2015. Innan dess utbildade jag mig vid University of West Hungary, Sopron, Hungary.

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Produktion av antimikrobiell biokompositfilm från citrusavfall med hjälp av svamp” som är finansierat av ÅForsk - Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

Utvalda publikationer

Områden

Huvudhandledare