Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Bendroth Karlsson, Marie

Bendroth Karlsson, Marie

Signatur: MABK

Jag arbetar som universitetslektor inom det tvärvetenskapliga fältet barnstudier, lärarutbildning och konstutbildning. Jag fokuserar på förskolebarns erfarenheter, meningsskapande och lärande genom, och i, kultur och konst. 

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i fyra år. Innan det arbetade jag vid Malmö högskola (2000-2004) och Högskolan i Gävle (2004-2014). 

Senaste publikationer:

Bendroth Karlsson, Marie (2014). På promenad med kamera - barn bildberättar om en plats.  I: Karlsson, Sten O Visuella arenor och motsägelsefulla platser: tio texter om transformativt lärande, identitet och kulturell förändring. Göteborg: Daidalos

Bendroth Karlsson, Marie & Häikiö, Tarja (red.) (2014). Bild, konst och medier för yngre barn : - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Studentlitteratur AB

Avhandlingstitel

Bildprojekt i förskola och skola : estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman (Linköpings universitet, 1996)

Områden