Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Carolina Bergerum

Carolina Bergerum

Doktorand

Sektionen för arbetsliv och välfärd

E-post: carolina.bergerum@hb.se

Rumsnummer: E522A

Signatur: CRBE

Inom forskningsområdet ”Människan i vården” arbetar jag som doktorand med fokus på vårdens ledning och organisering.

Jag har varit anställd vid Högskolan i Borås sedan september 2015, och kombinerar doktorandstudierna med arbete på Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. I grunden är jag utbildad barnmorska och har en masterexamen inom Kvalitetsförbättringar och ledarskap.

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Värdebaserad kvalitetsförbättring av hälso- och sjukvård”. Min kommande avhandling har arbetsnamnet “Interventions to improve value-based quality improvement of health and welfare – through microsystem and leadership perspectives.” 

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Johan Thor, Jönköping University