Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Anne-Louise Bergh

Anne-Louise Bergh

Senior universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354738

Mobilnummer: 0739-396652

E-post: anne-louise.bergh@hb.se

Rumsnummer: D703a

Signatur: ALB

Anne-Louise Bergh forskar inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Hennes avhandling handlar om att beskriva och skapa förutsättningar för sjuksköterskors patientundervisande och informerande arbete. Förutsättningar för pedagogiskt lärande och dess ledarskap i vården är i fokus och därmed både sjuksköterske- och chefperspektiv. Avhandlingens övergripande kunskapsteoretiska ansats är social konstruktionism, vilket innebär att verkligheten förstås som socialt konstruerad.

Mitt forsknings- och intresseområde är främst inriktat på sjuksköterskors pedagogiska arbete. Hur rådande organisation och vårdkultur påverkar detta arbete och dess förutsättningar. Jag arbetar som lärare med sjuksköterskestudenter och därmed fokuseras också studenters lärandemiljö och utveckling av pedagogisk kompetens.

Avhandlingstitel

Sjuksköterskors patientundervisande arbete - Ett otydligt fält

Områden

Huvudhandledare

  • Febe Friberg

Bihandledare

  • Jan Karlsson, Eva Persson, Elisabeth Dahlborg Lyckhage