Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Helena Bergmann

Helena Bergmann

Docent

Senior universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354187

E-post: helena.bergmann@hb.se

Rumsnummer: B613

Signatur: HBS

Jag arbetar som docent inom forskningsområdet engelsk litteratur med fokus på kvinnoroller i litteraturen från mitten av 1800-talet och slutet av 1700-talet. Jag har varit heltidsanställd vid Högskolan i Borås sedan 1993. Dessförinnan arbetade jag på Göteborgs Universitet och på Universitet i Tromsö. Jag har nyligen avslutat ett internationellt forskningsprojekt i samarbete med New School University, New York.

Senaste monografi: A Revised Reading of Mary Hays's Philosophical Novel Memoirs of  Emma Courtney  (2011).

Avslutat projekt:
Biträdande redaktör (2013-14) vid nyutgåvan av Mary Hays A Female Biography (1803).  Förlag: Pickering & Chatto, London. Projektledare: Professor Gina Luria Walker, New School University, New York. 

Avhandlingstitel

Between obedience and freedom. Woman’s role in the mid-nineteenth century industrial novel (1979), Göteborgs universitet

Områden