Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Helena Bergmann

Helena Bergmann

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354187

E-post: helena.bergmann@hb.se

Rumsnummer: B613

Signatur: HBS

Jag arbetar som docent inom forskningsområdet engelsk litteratur med fokus på kvinnoroller i litteraturen från mitten av 1800-talet och slutet av 1700-talet. Jag har varit heltidsanställd vid Högskolan i Borås sedan 1993. Dessförinnan arbetade jag på Göteborgs Universitet och på Universitet i Tromsö. Jag har nyligen avslutat ett internationellt forskningsprojekt i samarbete med New School University, New York.

Senaste monografi: A Revised Reading of Mary Hays's Philosophical Novel Memoirs of  Emma Courtney  (2011).

Avslutat projekt:
Biträdande redaktör (2013-14) vid nyutgåvan av Mary Hays A Female Biography (1803).  Förlag: Pickering & Chatto, London. Projektledare: Professor Gina Luria Walker, New School University, New York. 

Avhandlingstitel

Between obedience and freedom. Woman’s role in the mid-nineteenth century industrial novel (1979), Göteborgs universitet

Områden