Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anneli Bergnell

Anneli Bergnell

Universitetsadjunkt

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354107

Mobilnummer: 0730-915715

E-post: anneli.bergnell@hb.se

Rumsnummer: A605

Signatur: AIB

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Pedagogiskt arbete. Mitt pågående avhandlingsarbete ingår i ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Borås, Mittuniversitetet och Högskolan Kristianstad som heter Meningsskapande Illustrationer (MILL). Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Mitt fokus är illustrationer inom förskolans verksamhet.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2006 och innan dess arbetade jag som förskollärare i Borås Stad.

Områden