Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anneli Bergnell

Anneli Bergnell

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354107

Mobilnummer: 0730-915715

E-post: anneli.bergnell@hb.se

Rumsnummer: A605

Signatur: AIB

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Pedagogiskt arbete. Mitt pågående avhandlingsarbete ingår i ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Borås, Mittuniversitetet och Högskolan Kristianstad som heter Meningsskapande Illustrationer (MILL). Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Mitt fokus är illustrationer inom förskolans verksamhet.

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2006 och innan dess arbetade jag som förskollärare i Borås Stad.

Avhandlingstitel

Med kroppen som illustration. Hur förskolebarn prat-skapar naturvetenskap med hjälp av multimodala och kroppsförankrade förklaringar.

Områden