Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Susanne Björkdahl

Susanne Björkdahl

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354203

E-post: susanne.bjorkdahl@hb.se

Rumsnummer: B613

Signatur: SBO

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet estetik och matematik med fokus på att se hur man kan arbeta med att underlätta barns lärande inom matematik genom textila aktiviteter och material.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1990. Innan dess utbildade jag mig i pedagogik vid Göteborgs universitet.

För närvarande är jag inte verksam i något forskningsprojekt.

Avhandlingstitel

Socialarbetare – bakgrund utbildning och yrkesliv (1990), Göteborgs universitet

Områden