Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Kim Bolton

Kim Bolton

Professor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354602

Mobilnummer: 0768-357983

E-post: kim.bolton@hb.se

Rumsnummer: D814

Signatur: KIB

Jag arbetar som professor inom resursåtervinning och smarta textilier. Vår forskargrupp arbetar inom två områden. I det första studerar vi hur vi kan bli bättre att minska avfall såsom plast och matavfall. I det andra genomför vi datorsimuleringar på molekylärnivå för att förstå mekanismer och hastigheter vid kemiska reaktioner (exempelvis reaktioner för att erhålla energi från avfall) och materialegenskaper (exempelvis varför vissa textila fibrer kan användas till att mäta puls och andra signaler). De insikter vår forskning genererar kommer bidra till att förbättra existerande, eller utveckla nya, vägar för att återvinna avfall och för att producera smarta textilier.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2000. Innan det studerade jag som postdok vid Wayne State University i USA och som doktorand vid Göteborgs universitet.

Mer information om mina aktiviteter (extern sida).

Handleder postdoktor

Mohsenzadeh, Abas

Handleder doktorander

Rousta, Kamran

Nemat, Babak

Brancoli, Pedro

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper

En stor andel matavfall är bröd


I forskningsprojektet har forskarna analyserat ett års matavfall från en matbutik för att ta reda på hur man kan minska svinnet.

Kim Bolton berättar om forskningen inom projektet "To identify hot-spots in urban material waste".