Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Kim Bolton

Kim Bolton

Professor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354602

Mobilnummer: 0768-357983

E-post: kim.bolton@hb.se

Rumsnummer: A708

Signatur: KIB

Jag arbetar som professor inom resursåtervinning. Vår forskargrupp studerar hur olika aktörer, såsom hushåll och livsmedelsbutiker, kan minska olika slags avfall och hur vi kan bli bättre att sortera det avfallet som uppstår. Vi fokuserar främst på förpackningsavfall och matsvinn. Som del av detta arbete studerar vi sociala och ekonomiska faktorer samt miljöpåverkan av detta avfall och felsorterat avfall. De insikter vår forskning genererar kommer bidra till att förbättra existerande, eller utveckla nya, vägar för att återvinna avfall.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan år 2000. Innan det studerade jag som postdok vid Wayne State University i USA och som doktorand vid Göteborgs universitet.

Mer information om mina aktiviteter (extern sida).

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper

En stor andel matavfall är bröd


I forskningsprojektet har forskarna analyserat ett års matavfall från en matbutik för att ta reda på hur man kan minska svinnet.

Kim Bolton berättar om forskningen inom projektet "To identify hot-spots in urban material waste".