Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 lektorer, 51 docenter, 175 adjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Peter Borenstein

Peter Borenstein

Professor, adjungerad

Sektionen för vårdvetenskap

E-post: peter.borenstein@hb.se

Signatur: PEBO

Inriktning: Stroke och dess konsekvenser. Effekter av whiplashskador. 

Områden

Forskargrupper