Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Pedro Brancoli

Pedro Brancoli

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354577

E-post: pedro.brancoli@hb.se

Rumsnummer: E806

Signatur: pelu

Jag är doktorand vid Swedish Centre for Resource Recovery på Högskolan i Borås. Jag arbetar inom området resursåtervinning, särskilt inom avfallshantering och användning av resurser i rester från butiker och industrier.

Mina forskarstudier fokuserar på samhälleliga aspekter av resursåtervinning och förvaltning i samhället, såsom materialflödesanalyser av matavfall, med fokus på matbutiker och bagerier. Jag studerar även bedömningar av avfallssystem, avfalls- och energitekniker samt biobränslen.

Läs om Pedro Brancolis studie om matavfall från butiker i EU-kommissionens nyhetsbrev Science for Environment Policy. (Pdf)

Områden

Huvudhandledare