Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Anders Bremer

Anders Bremer

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354714

E-post: anders.bremer@hb.se

Rumsnummer: E710

Signatur: ABR

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Vårdetik, etiska problem inom ambulanssjukvård, prehospital akutsjukvård

Mitt forsknings- och intresseområde har fokus på bedömning och vårdande inom ambulanssjukvård. Centralt är den etiska bedömningen och de problem som upplevs i denna, hur vårdarnas värderingar påverkar beslutsfattandet samt förekomst av moralisk stress och ”compassion fatigue”. Forskningen berör etiska frågeställningar vid hjärtstopp och plötslig död, bland annat omhändertagandet av närstående i dessa situationer.

Ett närliggande område som ingår i min forskning berör frågor om livskvalitet och hälsa för personer som överlevt hjärtstopp och deras närstående. Ett annat forskningsområde handlar om hur vårdvetenskaplig kunskap kan bidra till tidig identifiering av misstänkt sepsis. 

Är bihandledare åt följande doktorander:

Johan Israelsson, Linköpings universitet
Agnes Olander, Högskolan i Borås 

Avhandlingstitel

Vid existensens gräns – Etiskt vårdande och professionellt ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus (2012). Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Johan Israelsson, Linköpings universitet