Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lu Cao

Lu Cao

Doktorand

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4354104

E-post: lu.cao@hb.se

Rumsnummer: L430

Signatur: luca

Jag arbetar som doktorand inom informatik där jag fokuserar på digitala plattformar för serviceinnovation.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2017. Innan dess studerade jag som utbytesstudent vid Göteborgs universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknik.

För närvarande är jag en del av forskningsprojektet Data Driven Innovation, där vi undersöker hur socio-tekniska resurser kan förbättra datatyrd innovation i organisationer. Projektet finansieras av KK-stiftelsen och Högskolan i Borås.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare