Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Margareta Carlén

Margareta Carlén

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354387

Mobilnummer: 0701-866520

E-post: margareta.carlen@hb.se

Rumsnummer: c707

Signatur: MAC

Avhandlingstitel

Kunskapslyft eller avbytarbänk? Möten med industriarbetare om utbildning för arbetet (1999), Göteborgs universitet

Områden

Centrumbildningar