Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Gunilla Carlsson

Gunilla Carlsson

Professor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354770

Mobilnummer: 0707-732273

E-post: gunilla.carlsson@hb.se

Rumsnummer: D716

Signatur: GCA

Jag är docent i vårdvetenskap och min forskning riktas särskilt mot patientens värld. Mitt avhandlingsarbete fokuserade hot och våld inom psykiatrisk vård. Mitt senaste forskningsprojekt handlar om vårdande och lärande samtals betydelse för unga vuxna vid existentiell oro. Vårdande vård sker framförallt i en vårdande relation där av mitt intresse för samtalsforskning. Intresset för patientens värld inbegriper också den som vårdar, jag ingår som forskare i forskningsprojektet Reflekterande team som avser att transformera forskningsresultat och vårdteoretisk kunskap så att vårdhandlingar kan utvecklas. Jag medverkar i forskningsprojektet Innovativa miljöer som studerar samspelet mellan vårdande och lärande och syftar till att bygga broar mellan teori och praktik. Jag ingår som forskare i äldreprogrammet.   

På Högskolan i Borås har jag arbetet sedan 1996 som lärare och forskare. Sedan fyra år tillbaka arbetar jag inom akademins ledning, för närvarande som sektionschef för sektionen för vårdvetenskap. Jag har också tilldelats uppdraget som studierektor för forskarutbildningen Människan i vården.

Inriktning: Vårdvetenskap, psykiatrisk omvårdnad, vårdande och lärande samtal, existentiella vårdfrågor och lärande.

Avhandlingstitel

Carlsson, G. (2003). Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård. Inst. för vårdvetenskap och socialt arbete. Växjö universitet.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Nuvarande uppdrag

Jag innehar för närvarande uppdraget som sektionschef avseende sektionen för vårdvetenskap, akademin för vård, arbetsliv och välfärd 2014-.

Studierektor för forskarutbildningen inom Människan i vården.

Tidigare uppdrag

Forskningssamordnare vid samma akademi 2015-2016.

Studierektor Institutionen för vårdvetenskap, 2011-2014