Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Maria Claesson

Maria Claesson

Doktorand

Universitetsadjunkt

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354704

E-post: maria.claesson@hb.se

Rumsnummer: E524

Signatur: mrcl

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet ”Människan i vården” med fokus på äldreforskning och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Jag är grundutbildad sjuksköterska sedan drygt 20 år med specialistutbildning inom anestesisjukvård och distrikt.

Vårt forskningsprojekt har titeln; "Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård". 

Avhandlingstitel

Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare