Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Stefan Cronholm

Stefan Cronholm

Professor

Sektionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-4355936

Mobilnummer: 0708-559197

E-post: stefan.cronholm@hb.se

Rumsnummer: L418

Signatur: SCO

Stefan Cronholm är professor i informatik och hans forskningsinriktning handlar om design och utvärdering av IT-system, design science research, kravspecificering, metoder för systemutveckling, IT Service Management samt kvalitativa forskningsansatser.

Stefan Crhonholm har publicerat över 100 artiklar i vetenskapliga journaler och konferenser samt har utvecklat en variation av pedagogiskt undervisningsmaterial. Han är ledare för forskningsgruppen InnovationLab. Utöver forskning är Stefan Cronholm engagerad som handledare i forskarutbildning och grundutbildning. Han har handlett och examinerat över 100 masters- och kandidatuppsatser.

Utmärkelser

2013, Forskningsprojektet "Efficient IT Service Management" utsett som årets bästa IT Service Management projekt.
2010, Best Theoretical Paper Award, "The Need for Systems Development Capacity in Design Science Research, presented at 21st Australian Conference on Information Systems, Brisbane, Australia.
2005, Best paper award, Nine Principles for Designing a Study Program. Presented at Information Systems Education Conference (ISECON), Columbus, Ohio, USA.

Avhandlingstitel

Metodverktyg och användbarhet

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

  • Vice ordförande i Forsknings- och utbildningsnämnden
  • Forskningsledare InnovationLab
  • Vice forskningsledare tema IKT