Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Marita Cronqvist

Marita Cronqvist

Universitetslektor

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Telefonnummer: 033-4354269

E-post: marita.cronqvist@hb.se

Rumsnummer: B528

Signatur: MCR

Jag är lektor i pedagogiskt arbete och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Mina forskningsområden är främst blivande lärares yrkesetik och hur studenter lär sig ett etiskt ansvar i utbildningen. Ett didaktiskt verktyg, Didetik, som uppmärksammar etiska dimensioner av undervisning har utarbetats utifrån forskningen. Utvecklingen av ett etiskt ledarskap undersöks genom att kombinera didaktik och digitala verktyg i studenters videopapers (reflektioner över inspelad undervisning). Forskningen bedrivs till stor del inom området lärarutbildning. Andra områden som berörs i olika studier är kroppens och känslors betydelse i undervisning och lärande. Metodologiskt är forskningen mestadels fenomenologisk med utgångspunkt i livsvärldsteorin.

Avhandlingstitel

Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst

Områden