Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Mats Dahlström

Mats Dahlström

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354421

Mobilnummer: 0734-606638

E-post: mats.dahlstrom@hb.se

Rumsnummer: C308a

Signatur: MAD

Mats Dahlströms forskning omfattar digitalisering, bibliografisk teori, textkodning, vetenskaplig utgivning, digitala bibliotek samt nya medier. Han medverkar i flera nationella och internationella digitaliseringsprojekt samt forskningsprojekt om digital vetenskaplig utgivning. Han har publicerat studier om bl.a. e-böcker, textteori, medieteori samt dokumentarkitektur.

Avhandlingstitel

Under utgivning: Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion

Områden