Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Mats Dahlström

Mats Dahlström

Docent

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354421

Mobilnummer: 0734-606638

E-post: mats.dahlstrom@hb.se

Rumsnummer: C308a

Signatur: MAD

Mats Dahlströms forskning omfattar digitalisering, bibliografisk teori, textkodning, vetenskaplig utgivning, digitala bibliotek samt nya medier. Han medverkar i flera nationella och internationella digitaliseringsprojekt samt forskningsprojekt om digital vetenskaplig utgivning. Han har publicerat studier om bl.a. e-böcker, textteori, medieteori samt dokumentarkitektur.

Avhandlingstitel

Under utgivning: Den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion

Områden