Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Lotta Dellve

Lotta Dellve

Gästprofessor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-4354728

Mobilnummer: 0701-800235

E-post: lotta.dellve@hb.se

Rumsnummer: E734

Signatur: LODE

Sedan 2012 är jag professor i Vårdvetenskap med inriktning Vårdens ledarskap och organisering. Jag vill med min forskning bidra till att förstå hur olika förhållanden, perspektiv och processer tillsammans bidrar till en angelägen och hållbar vårdutveckling. Forskningen fokuserar framförallt ledarskap och organisering samt psykosociala arbetsförhållanden med arbete och liv i balans.

I en rad forskningsprojekt belyser jag, tillsammans med min forskargrupp, hur hållbara och hälsofrämjande förhållanden kan skapas under denna period som kännetecknas av en nyorientering av vård och omsorg. Särskilt har vi studerat implementering av nya organiseringsformer och processutveckling; värdebaserat ledarskap med öppen ledning och styrning; ledarskap och media; hälsofrämjande ledarskap; stress, sjukskrivning, arbetsnärvaro och återgång i arbetet; samt hälsosamt engagemang och socialt kapital. Då forskningsprojekten ofta följer en utveckling eller intervention över tid med både kvalitativa och kvantitativa metoder får vi kunskap om dynamiker som har betydelse för hållbar utveckling.

Jag har sedan 2012 också varit gästprofessor på KTH – Skolan för Teknik och hälsa vid enheten Hälso- och systemutveckling (extern länk) och samarbetat med forskare vid till exempel Göteborgs universitet och Nordiska universitet och högskolor.

Jag har under alla år undervisat på olika nivåer om psykosocial arbetsmiljö, hälsofrämjande och hållbart ledarskap men också om forskningsmetodik och förbättrings- och utvecklingsarbeten i vården.

Avhandlingstitel

Explaining occupational disorders and work ability among home care workers.

Områden

Centrumbildningar

Handleder doktorander

  • Malin Håkansson, KTH
  • Lisa Schmidt, KTH
  • Anna Williamsson, KTH
  • Marcus Strömgren, KTH
  • Maria Wramsten Wilmar, KTH
  • Linda Wallin, Göteborgs universitet

Uppdrag

Ledamot i Akademirådet

Ledamot i skolchefens strategiska råd, KTH, Skolan för Teknik och Hälsa

Medlem i LOK – forskarnätverk om ”Ledarskap och organisatorisk komplexitet”

FORTE, beredningsgrupp inom Arbetsorganisation

AFA vetenskapligt råd

KK/Halmstad Högskola, vetenskaplig bedömning av forskningsmiljö

Styrgrupp i NOVO forskarnätverk för forskare som integrerar vårdkvalitet-arbetsmiljö-effektivitet inom vård och omsorg

Editorial board “Arbete & Hälsa”

Tidigare uppdrag (i urval)

Ledamot I FoU-nämnden; Högskolan Borås samt KTH, 2012-2014

Projektledare för fas 2 i Högskolan i Borås omorganisation, 2013

Medlem i ledningsgruppen för Vårdvetenskapliga Institutionen, 2012-2015

Ordförande i NOVO forskarnätverk, 2011-2013

Vetenskaplig sekreterare i ICOH, Occupational Health for Health Care Workers under 2006-2009

Editorial board: “International Journal of Qualitative Studies on Health and Wellbeing”

Enhetschef: Arbetshälsa enheten/Arbets- och miljömedicin. Patientsäkerhetsavdelningen/KTH

Studierektor för forskarskola, 2009-2011, ”Miljö och hälsa”, Göteborgs Universitet