Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Karin Dessne

Karin Dessne

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354035

E-post: karin.dessne@hb.se

Rumsnummer: C505

Signatur: KADE

Jag arbetar som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2012. Mitt huvudintresse inom knowledge management är att studera information och lärande i social interaktion.

Min doktorsexamen är från Högskolan i Borås inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har också en lic-examen i Informationsteknologi.

För närvarande är jag engagerad i ett forskningsprojekt som heter Carena där sex lärosäten deltar. Projektet handlar om att hitta goda exempel för samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället inklusive näringsliv.

Utvalda publikationer

Avhandlingstitel

In a world of values and views: information and learning activities in a military setting

Områden