Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Karin Dessne

Karin Dessne

Universitetslektor

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354035

E-post: karin.dessne@hb.se

Rumsnummer: C505

Signatur: KADE

Jag arbetar som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2012. Mitt huvudintresse inom knowledge management är att studera information och lärande i social interaktion.

Min doktorsexamen är från Högskolan i Borås inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Jag har också en lic-examen i Informationsteknologi.

För närvarande är jag engagerad i ett forskningsprojekt som heter Carena där sex lärosäten deltar. Projektet handlar om att hitta goda exempel för samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället inklusive näringsliv.

Utvalda publikationer

Avhandlingstitel

In a world of values and views: information and learning activities in a military setting

Områden

Centrumbildningar