Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Per Eisele

Per Eisele

Universitetslektor

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Signatur: PEEI

Under tiden från millenniumskiftet fram till 2010 var mitt huvudsakliga forskningsintresse team-effektivitet. Därefter har jag fokuserat på mental hälsa och bland annat konstruerat Struggling scale. Fokus på forskningen idag är kring hälsofrämjande interventioner och ledarskapets betydelse för välbefinnande på jobbet.