Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Claes Ekenstam

Claes Ekenstam

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354763

Mobilnummer: 0703-165981

E-post: claes.ekenstam@hb.se

Rumsnummer: D746

Signatur: CLEK

Avhandlingstitel

Kroppens idéhistoria: Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1750–1950 (Hedemora, 1993)

Områden