Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Pieta Eklund

Pieta Eklund

Bibliotekarie

Doktorand

Bibliotek

Telefonnummer: 033-4355952

E-post: pieta.eklund@hb.se

Rumsnummer: J434

Signatur: PIE

Professionerna utvecklas kontinuerligt. Sedan många år har akademiska bibliotekarier arbetat studentorienterat. Samtidigt har forskningsprocessen blivit allt mer komplicerad; fler aktörer med olika behov och krav är involverade. Det leder att forskaras behov ändras vilket i sin tur öppnar upp för akademiska bibliotekarier att utveckla sin profession genom att utveckla tjänster för forskare. Syftet med avhandlingen är att bättre förstå utformningen av akademiska bibliotekariers arbetsområden i relation till utvecklingen av tjänster för forskare. Syftet uppnås genom en kvalitativ studie som involverar akademiska bibliotekarier som arbetar med utvecklingen av tjänster för forskare.

Empiriska studien utfördes vid ett universitetsbibliotek med tre områdesbibliotek undet 2016. Det empiriska materialet består av transkriptioner från arbetsmöten om tjänster för forskare, intervjuer och dokumentstudier. Utmaningar och möjligheter analyseras med hjälp av Abbott’s (1988) professionsteori. Preliminära resultat visar att utvecklingen av bibliotekarieprofessionen inom universitetsvärlden är delvis beroende på den disciplin forskarna som tjänsterna utvecklas representerar. Dessutom kan två vägar att expandera bibliotekarieprofessionen urskiljas: samarbetspartner och rådgivare/konsultant.

Avhandlingstitel

Avhandlingen skrivs på engelska och har den engelska arbetstiteln: Academic librarianship in flux

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare