Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Ann-Charlotte Dalheim Englund

Ann-Charlotte Dalheim Englund

Professor, biträdande

Enheten för polisutbildning

Telefonnummer: 033-4354759

Mobilnummer: 0731-513946

E-post: ann-charlotte.dalheim_englund@hb.se

Rumsnummer: P4612

Signatur: ADE

Jag har arbetat på högskolan sedan 1999 och har sedan dess haft många olika roller. Jag har varit doktorand och disputerade 2005 och därefter har jag arbetat som lärare, forskare och ledare.

Sedan 2007 har jag haft ledningsuppdrag. Inledningsvis arbetade jag som studierektor och därefter som prefekt. Sedan 2012 är jag akademichef inom Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Att få arbeta som ledare i en framgångsrik och dynamisk organisation är mycket utmanande och enormt utvecklande.

Som ledare för akademin strävar jag efter att parallellt med att fullfölja mitt ledningsuppdrag också upprätthålla forskningsaktivitet. Jag har två doktorander och ingår i forskningsprojektet: Hälsa och arbetsförmåga bland vård- och omsorgsarbetare samt Hur påverkar organisations-, ledarskap/medarbetarskaps- och livsförhållanden?

Att kombinera ledarskap och forskning är självklart utmanande men samtidigt en förutsättning för att kunna leda en akademi i nuet och också in i framtiden.

Avhandlingstitel

Skydda & frigöra, En studie av föräldrar till barn med astma och av professionella vårdare (2005), Inst. för omvårdnad. Umeå universitet.

Områden

Uppdrag

Akademiska uppdrag inom högskolan

2010-fortfarande, som akademichef ansvarig för samtliga beslut avseende utbildning och forskning inom Institutionen för vårdvetenskap, numera Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2006-2009, Ledamot i Tillsättningsutskottet för lektorer och professorer, Högskolan Borås

2008-2010, Programansvarig för sjuksköterskeutbildningen, Högskolan Borås

2010-fortfarande, Ledamot i Högskolans ledningsråd, Högskolan Borås

2010-fortfarande, Ordförande i ledningsrådet, Institutionen för vårdvetenskap, numera Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2010-fortfarande, Ledamot i Högskolans verksamhetsråd, Högskolan i Borås

Akademiska uppdrag utanför högskolan

2008- 2012, Ledamot i LOS (Lokal samverkansgrupp) gällande planering och styrning av verksamhetsförlagd utbildning mellan Högskolan Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus, Alingsås Lasarett samt Primärvården Södra Älvsborg

2010-2014, Ledamot i RGS (Regional samverkan) gällande planering och styrning av verksamhetsförlagd utbildning, mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde

2014- fortfarande, ledamot i arbetsgrupp gällande forskningssamverkan mellan Högskolan Borås och Södra Älvsborgs Sjukhus.

2013- fortfarande, Styrgruppsledarmot i Vårdforskningsinitiativet, ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Jönköping University, Högskolan Borås, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad och Högskolan Skövde samt VGR.

2012-fortfarande, Medlem i EACS, The European Academy of Caring Science.