Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Anita Eriksson

Anita Eriksson

Universitetslektor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354339

E-post: anita.eriksson@hb.se

Rumsnummer: B612

Signatur: AER

Avhandlingstitel

Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie (2009), Göteborgs universitet.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Forskningssekreterare vid Högskolan i Borås