Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 53 professorer, 137 universitetslektorer, 51 docenter, 175 universitetsadjunkter och 63 doktorander (november 2017).

Anita Eriksson

Anita Eriksson

Universitetslektor

Sektionen för lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354339

E-post: anita.eriksson@hb.se

Rumsnummer: B612

Signatur: AER

Avhandlingstitel

Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie (2009), Göteborgs universitet.

Områden

Handleder doktorander

Uppdrag

Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Forskningssekreterare vid Högskolan i Borås