Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Catarina Eriksson

Catarina Eriksson

Universitetsadjunkt

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354034

E-post: catarina.eriksson@hb.se

Rumsnummer: C507

Signatur: CER

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet biblioteks- och informationsvetenskap, med fokus på bibliotekens roll i samhället. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 1995. Innan dess gick jag dåvarande magisterutbildningen vid Bibliotekshögskolan.

För närvarande delar jag min tid mellan forskarstudierna och arbetet som adjunkt.

Arbetstitel för mitt avhandlingsprojekt är Idéer om barnbibliotek - profession och politik under ett halvt sekel.

Avhandlingstitel

Idéer om barnbibliotek - profession och politik under ett halvt sekel.

Områden

Forskargrupper

Centrumbildningar

Huvudhandledare

Bihandledare