Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Camilla Eskilsson

Camilla Eskilsson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354756

E-post: camilla.eskilsson@hb.se

Rumsnummer: D728

Signatur: COO

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön inom utbildningsvårdsavdelning inom ortopedisk vård.

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet människan i vården med fokus på vårdande och lärande med livsvärlden som grund. Jag har arbetat vid högskolan i Borås från 2008. Innan dess arbetade jag som sjuksköterska inom sluten vård och kommunal hemsjukvård.

Avhandlingstitel

Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten- erfarenheter, förutsättningar och ansvar på en utbildningsvårdavdelning

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Margaretha Ekebergh, Elisabeth Lindberg, båda Högskolan Borås samt Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet