Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Camilla Eskilsson

Camilla Eskilsson

Universitetslektor

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-4354756

E-post: camilla.eskilsson@hb.se

Rumsnummer: D728

Signatur: COO

Ämnesområde: Vårdvetenskap.
Inriktning: Lärandemiljön inom utbildningsvårdsavdelning inom ortopedisk vård.

Jag arbetar som adjunkt och doktorand inom forskningsområdet människan i vården med fokus på vårdande och lärande med livsvärlden som grund. Jag har arbetat vid högskolan i Borås från 2008. Innan dess arbetade jag som sjuksköterska inom sluten vård och kommunal hemsjukvård.

Avhandlingstitel

Vårdande och lärande sammanflätas i genuina möten- erfarenheter, förutsättningar och ansvar på en utbildningsvårdavdelning

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare

  • Margaretha Ekebergh, Elisabeth Lindberg, båda Högskolan Borås samt Ulrica Hörberg, Linnéuniversitetet