Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och doktorander.

Marie Fahlén

Marie Fahlén

Universitetslektor

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-4354423

Mobilnummer: 0702-151561

E-post: marie.fahlen@hb.se

Rumsnummer: B517

Signatur: MAFA

FD i religionsvetenskap; FM i konst- och bildvetenskap.

Forskningsintresset berör religion och visuella kulturer med fokus på samtiden. Detta behandlades i antologin Bildens kraft. Religion och samtida utmaningar (2014) för vilken Fahlén är redaktör. Inriktningen mot bilder och visuella kulturer omfattar också ett intresse för bildtolkning och visuell läskunnighet (visual literacy) i en nordisk skolkontext.

Undervisningsmodul i Läslyftet (Skolverket): "Bild och text. Serier och visuellt berättande".

Fahlén är medlem av det internationella nätverket CMRC (Conferences för Media, Culture and Religion).

Ett annat forskningsintresse är frågor om religionsundervisning i en nordisk kontext, vilket behandlades i ett bidrag till antologin Barns livsvillkor (2013). 

Publikationer

Marie Fahlén (2017). Is freedom of religion an absolute human right? Teachers define the meaning of religious freedom in everyday school practice. Konferenspaper (opublicerat), NERA 2017

Avhandlingstitel

Disputerade 2010 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Jesusbilden i samtiden. Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder.

Områden